HUISREGLEMENT CIRCLE CLUB

 1. Dit reglement is van toepassing op ieder lid, aspirant lid of bezoeker van Circle Club
 2. Het betreden van de club, het verkrijgen van een (aspirant)-lidkaart of het maken van een reservatie betekent dat u – zonder enig voorbehoud – akkoord bent met het volledige huisreglement zoals hier beschreven en zoals ook wordt geafficheerd in de club.
 3. De toegang tot Circle Club is uitsluitend voorbehouden voor leden en aspirant leden van Circle Club.
 4. De minimum leeftijd voor het lidmaatschap bedraagt 21 jaar voor de mannen en 18 jaar voor de vrouwen.
  Bij inschrijving is identificatie verplicht (paspoort – ID kaart)
 5. Gepaste uitgaanskleding en verzorgd uiterlijk is vereist om toegelaten te worden tot de Circle Club.
 6. Gelet op het karakter van onze zaak, verwachten wij dat onze gasten er verzorgd en vooral sexy uitzien.
 7. Het gebruik van GSM’s is verboden.
  Uw GSM dient opgeborgen te worden in uw locker.
 8. Het maken van foto’s of videofilms is ten strengste verboden, met uitzondering indien daarvoor toestemming werd gegeven door de geportretteerde / betrokken personen en de directie van Circle Club.
 9. Hygiene vinden wij erg belangrijk, daarom is onze club altijd schoon en worden onze toiletten elk uur schoongemaakt.
  Van uw kant verwachten wij dat u mee helpt onze club netjes te houden.
 10. Kijken (voyeurisme) is toegestaan, als mensen in een openbare ruimte bezig zijn, maar alleen op een respectabele afstand.
  Kijken is NIET aanraken of proberen ongevraagd mee te doen.
 11. Wij willen graag dat u een fijne dag/avond bij ons heeft.
  Daarom horen wij het graag van u wanneer u op en/of aanmerkingen heeft.
  Wanneer u tijdens uw bezoek aan ons een minder prettige ervaring heeft horen wij dat graag zodat wij de nodige maatregelen kunnen nemen en u verder van een prettige middag/avond kunt genieten.
 12. Druggebruik en/of overmatig drankgebruik is niet toegestaan.
  Wanneer personeel of directie van Circle Club beslist dat uw toestand het niet meer rechtvaardigt, zijn zij vrij om u geen alcohol meer te schenken.
 13. Wanneer bij het betreden van Circle Club het vermoeden bestaat dat u onder invloed bent van drugs of teveel alcohol, kan het personeel of de directie van Circle Club u de toegang ontzeggen, zonder het recht op terugbetaling of schadevergoeding van uw kant.
 14. Respecteer alle andere gasten en hun gasten.
  NEE betekent NEE! En dit zowel verbaal als non-verbaal.
 15. Het is niet toegelaten om iemand ongevraagd aan te raken (frotteurisme).
 16. Het is niet toegelaten om ongevraagd of onuitgenodigd mee te doen met een groep die actief is.
 17. Circle Club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen en dit zowel binnen de club als in of op de bijhorende plaatsen, zoals oa. de parking van de club.
 18. U bent ten allen tijde verantwoordelijk voor de sleutel van uw lockertje.
  Bij verlies ervan bent u gehouden 25 EUR schadevergoeding te betalen voor het openmaken/verander van slot.
 19. De bezoekers van de Circle Club zijn ertoe gehouden strikt het openingsuur en sluitingsuur van de club na te leven.
 20. Elke bezoeker wordt erop gewezen dat nachtlawaai of vandalisme na het verlaten van de club wettelijk strafbaar is en tevens uitsluiting kan betekenen bij klachten van politie of buren.
 21. De toegangsprijs dient bij het binnenkomen te worden betaald.
  Niet tevreden bezoekers worden niet terug betaald.
 22. Voor alle party’s van Circle Club is reserveren gewenst maar niet verplicht.
 23. De directie behoudt zich het recht voor de toegang te ontzeggen bij niet opvolgen van de huisregels.
 24. Onwettige praktijken of handel zijn in de Circle Club ten strengste verboden.
  Bij vaststelling van het gebruik van hallucinerende en stimulerende middelen, drugs, diefstal, seksuele mishandeling, verkrachting, prostitutie, het dragen van wapens, opzettelijke beschadigingen van de accommodatie of andere strafbare handelingen zal er zonder aarzelen beroep gedaan worden op de politie.
  Tevens zal de betrokkene onmiddellijk uitgesloten worden van de Circle Club.
 25. Leden verklaren te zijn toegetreden uit vrije wil en nadat zij kennis hadden van de aard van de club
 26. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimte.
 27. Hou het netjes, zodat onze club voor iedereen hygienisch blijft.
  Gebruik een condoom bij het vrijen, ze zijn verkrijgbaar bij de bar en liggen in onze erotische ruimtes.
  • Gebruikte condooms kan u deponeren in de vuilbakjes die in alle kamers aanwezig zijn.
  • Gebruikte handdoeken aub deponeren in de daarvoor bestemde wasmanden.
 28. Op de bovenverdieping (erotische ruimtes) is eten, drinken en roken niet toegestaan.